Určitým problémem, se kterým se potýká většina mužů v určitém věku, je erektilní dysfunkce. Proč se to děje? Odpovědí je vlastně celý proces stárnutí. Penis je tvořen speciálními topořivými tělesy, které po naplnění krví zvětší svůj objem. Tato tělesa jsou tvořena jako objemná útvary, které mají uvnitř plno komůrek oddělených elastickými přepážkami. Pro to, aby se velikost těchto tělísek mohla zvětšit naplněním krví, je nezbytné, aby byl najednou zvýšen přítok a znemožněn odtok této krve. Ve stáří se dějí změny hned na několika úrovních. Jednak již elastická septa v topořivých tělesech nejsou tak pevná, takže krev může se zvyšujícím se přítokem také rychleji odtékat.

prášky v dóze

Hlavní změnou je ale to, že se ve stáří objevují problémy s krevním zásobením. Na vinně je jednak srdce, které už není schopné pumpovat neustále krev pod takovým tlakem, a vedle toho i to, že se postupně zhoršuje kvalita stěn cév, jejich průměr se zmenšuje a do periferie tak doteče krve prostě méně. Něco, co přímo funkčnost topořivých těles neovlivňuje, ale význam to také má, jsou snižující se hladiny pohlavních hormonů. Na základě jejich snížení dojde k tomu, že někteří muži ve vyšším věku ani chuť na sex nepociťují. Problém ovšem je, pokud se muž s tímto problémem neumí nikomu svěřit, a tedy si ani požádat o pomoc.

muž a žena

Jedná se totiž o choulostivý problém, který ne každý muž umí správně vyřešit. Návštěva lékaře může být vhodnou volbou již jen proto, že ve vyšším věku jsou pravděpodobná i jiná, třeba i závažná onemocnění, je lepší mít tedy přehled o svém zdraví a pravidelně docházet na prevence. Jinou možností je Viagra, kterou snad každý zná, ale někteří se třeba ještě neodhodlali k tomu ji vyzkoušet. Jednoduše je to problém, ve kterém nemusíte zůstat sami a stačí se pouze odhodlat a pomoc začít aktivně hledat.