Od prosince 2016 platí novelizovaný zákon o spotřebitelském úvěru, jehož cílem bylo ochránit především zákazníky před praktikami některých lichvářů. Lidé se zkrátka dělí na slušné a vypočítavé, a tak na to musí pamatovat určitá pravidla. Bohužel ani zákon některé z nás příliš neomezuje, zvlášť, je-li definován nedostačujícím způsobem.

investice

Úprava výše smluvních pokut

Zmiňovaná legislativa se nyní opírá o evropské unijní struktury a upravuje maximální hodnotu smluvně zakotvených pokut, jaké může věřitel na dlužníka uvalit. Zákon stanoví za horní hranici desetinu procenta dlužné splátky za každý den prodlení. Zároveň nesmí všechny pokuty v souhrnu překročit polovinu jistiny (max. 200 tis. Kč.)

Jak se dá zákon obejít

Toto opatření sice zabránilo některým lichvářům inkasovat tučné sumy, ovšem zákon se dá snadno obejít. Ten totiž nepamatuje na inkasování plateb za upomínky, a těch je možno naúčtovat libovolné množství po vůli věřitele, a zároveň s tím i výši jejich poplatků. Zákonodárci tuto novelizaci vytvořili především kvůli nebankovním společnostem, jejichž roční obrat jde v České republice do stovek miliard Kč a nyní bude na trh dohlížet Česká národní banka, což by ve výsledku měl uvítat především spotřebitel. Pro nebankovní společnosti nyní platí stejná pravidla, jako pro banky.

peníze

Není banka jako banka

Zákon zacílil především na neseriózní nebankovní trh, ale co banky? Nenechte se mást jistotou, že co banka, to kvalita. Vždy záleží na přístupu jejich úředníků a na interních pravidlech, a tím pádem také na vstřícném přístupu k zákazníkovi. V témže roce, kdy vešel tento novelizovaný zákon v platnost, jistá nejmenovaná banka za upomínku https://www.fahd.cz/upominka/ jedné ze splátek inkasovala od jednoho z dlužníků poplatek 500 korun a k němu si navíc připočetla nesmyslné a nehorázné poplatky za ztížené doručení obsílky s upomínkou. Jestliže některý z věřitelů postupuje vůči zákazníkovi tímto způsobem, naštěstí je možné situaci řešit refinancováním stávajících půjček u konkurenčních firem.