Každá firma, podnik či společnost musí samozřejmě vést účetnictví a vykazovat veškeré účetní závěrky apod.

Roční závěrka v účetnictví představuje soubor finančních výkazů, jenž účetní jednotka vždy musí sestavit za účetní období k poslednímu dni účetního období. Výkazy jsou vypovídajícím faktem ohledně hospodaření společnosti za dané období. Vše musí být vypracováno v souladu a za splnění všech zákonem stanovených požadavků.
výpočet z grafu.png
Postup aneb zásadní kroky

Veškerá práce lze rozdělit na důležité a zásadní etapy, mezi které náleží přípravné a uzávěrkové práce, sestavení a schválení. Případně i audit, jestliže se týká vaší společnosti.

Pro sestavení závěrky je však nutno provést nezbytné uzávěrkové operace, mezi které patří výpočet konečných zůstatků rozvahových i výsledkových účtů. V případě zůstatku v cizí měně je zapotřebí přecenit aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB, jenž je platný k rozvahovému dni a zaúčtovat patřičné kurzové náklady i výnosy. Stejně tak je nutné zaúčtování inventarizačních rozdílů. Na základě toho se poté vyhotoví protokol o jejich zaúčtování. Stejně tak i zaúčtovat odpisy je povinností každého podniku.
stůl účetní.jpg
Spolehlivý pomocník

Vše může být snadnou záležitostí, jestliže zvolíte adekvátní program. V tomto směru je dobré pořídit produkt u renomované společnosti, kdy tak máte garanci, že roční závěrka bude sestavena správně a rychle. Stejně tak v nabídce máte nejen základní modul, jenž zahrnuje vše od samotné přípravy až po finální bilanci či auditorskou zprávu. Rovněž je k dispozici modul ohledně analýzy, kdy na základě dostupných výkazů poskytne více jak dvacet grafů. Vše je možné dále modifikovat či použít coby předlohu a přepracovat na základě potřeb.

Dále máte možnost využít modul konsolidace koncernu, tj. detailní zobrazení veškerého účetnictví, koncernových hodnot, rovněž i jako kompletní koncernové bilance.