Český chmel a slad na výrobu piva je v zahraničí velmi žádaný. Slad, který se u nás vyrábí přibližně ve 28 sladovnách, je z 90% vyroben z jarního ječmene. Zbylých 10% se vyrábí z podzimního ječmene a částečně z pšenice. Přibližné 50% sladu a chmele jde na vývoz.
Voda a orná půda je pro výrobu sladu a chmele velmi důležitá.Sucho výrobu piva silně ohrožuje. Takže výrobci sladu a pěstitelé chmele musí svou produkci jistit dostatečným závlahovým systémem. Co se týká orné půdy, ta mizí z jiného důvodu. Je odkoupena různými firmami, které si na ni postavily
https://pixabay.com/photos/malt-beer-grind-malt-malt-malt-203849/a i nadále staví různé sklady nebo překladiště. A to je špatně.
část chmelnice
·          
Alkohol a následně alkoholismus je problém snad každé země. Pití piva k tomu neodmyslitelně patří. Zvlášť co se týká následků alkoholismu, tam je doslova problém s léčením této závislosti a je to placeno samozřejmě z veřejných financí.
Ti, co chodí pravidelně na pivo do hospody, tak určitě přiznají, že se to pití piva občas neobejde bez „nějakých panáčků“ tvrdého alkoholu. I když stát má z piva velmi slušný příjem na spotřební dani, měli by se o pití piva a alkoholu vést vážné debaty o závislosti, která každým rokem stoupá. Už z toho důvodu, že alkoholismus má velký negativní vliv jak na zdraví daného člověka, ale je zde souvislost s kriminalitou, zadlužováním, a s tím je spojen i rozpad rodin.
Češi a pivo, to patřilo vždy k sobě. Protože pivo u nás se vždy považovalo za národní zlatý nápoj. A to se vaří už stovky let.
Ty časy, kdy se říkalo, že která vláda zdraží pivo, tak padne, jsou nenávratně pryč. Za první republiky a socialismu se to dodržovalo. Dnes je situace úplně jiná. A navíc, od začátku roku 2019 novou vyhláškou Ministerstva zemědělství je dané nové značení pivních etiket.
světlé a tmavé pivo

Několik příkladů změn v označení nových pivních etiket:
·         Nízkoalkoholické pivo –  stup. alkoholu 0,5 – 1, 2%
·         Stolní pivo – stup. do 6
·         Výčepní pivo – stup. 7–10
·         Ležák spodněkvašený – stup. 11–12
·         Plné pivo svrchně kvašený – stup. 11–12
·         Silné pivo – stup. 13, 14 a více
Snad každý pivovar, i ten nejmenší, má svůj recept na výrobu svého piva, který si pečlivě chrání. Chuť piva záleží jak na teplotě, době a místu kvašení a i z tohoto důvodu mají piva svou specifickou chuť a vůni.