Poznávanie histórie a la Vladimír Fischer

Rád chodím po pamiatkach a spoznávam históriu budov, Äi s nimi spojené príbehy. Spoznal som príbehy mnohých na Slovensku, aj v zahraniÄí, videl som stovky historických budov, no táto vo mne zanechala to, Äo žiadna iná, doslova ma oÄarila. HneÄ by som sa tam nasÅ¥ahoval a býval tam. Mnohých nezaujíma história, no pochybujem, že pri pohľade na tento unikátny skvost sa nikto nespýtal ako a Äo… Veľmi ma fascinujú starÅ¡ie budovy, niektorých história siaha do Äalekého neznámeho roku, avÅ¡ak táto budova, tento hotel a jeho okolie majú vÅ¡etko známe. Napríklad aj to, že bol postavený v roku 1902 – 1904 pre augustínsky kláštor svätého Tomáša na Starom Brne. Mnoho Äalších faktov sa dá taktiež dozvedieÅ¥ na stránke hotela. Taktiež sa tu nachádza Kaplnka svätej Panny Márie, a to je napríklad gotická stavba. V histórii budovy sa taktiež píše a vraví, že v rokoch 1922 a 1926 tu bol aj LeoÅ¡ JanáÄek a práve na tomto mieste sa zrodili dve diela, ktoré ovplyvňujú dodnes hudobnú tvorbu – „LiÅ¡ka BystrouÅ¡ka“ a „Glagolska mÅ¡e“. V logu sa nachádzajú iniciály Svätého Tomáša, Äo mi vysvetlili tým, že bol patrónom hotela Augustiánský dům, a zaujímavosÅ¥ou je, že u neho môžete orodovaÅ¥ za dobré manželstvo :). Je pravdou, že som sa celý Äas nevenoval len histórii budovy, ale taktiež som vyskúšal aj wellness centrum, kde som si odpoÄinul aj vÄaka skvelému, príjemnému personálu a službám, ktoré hotel ponúka. Taktiež izby sú pekne zariadené a vždy Äisto upratané. Mnohých ľudí história budov, zmenky o nich, ich príbehy a vÅ¡etko, Äo sa ich týka nezaujíma, ale niekedy je naozaj zaujímavejÅ¡ia história ako dneÅ¡né vymoženosti. S radosÅ¥ou hodnotím hotel na výbornú, dobre som sa tu zrelaxoval, v prírode, v okolí, ale aj vo vaÅ¡om wellness centre. A každému odporúÄam, Äo ma záujem o históriu, ale aj relax, jednoznaÄne strávte svoj voľný Äas tu, nebudete ľutovaÅ¥.